Connect with us

Klein Oak vs. Klein


TeamOverallOTDistrictStreakPFPA
WLWL
Klein0000W 00
Klein Cain0000W00
Klein Collins0000W00
Klein Forest0000W00
Klein Oak0000W 00
Tomball0000W 00
Tomball Memorial0000W00
Week 1
Aug 27 Thursday Klein Cain 0Bridgeland 0
Aug 27 ThursdayAtascocita 0Klein Collins 0
Aug 27 ThursdayTomball Memorial 0Aldine Nimitz 0
Aug 28 Friday GC Memorial0Klein Forest 0
Aug 28 FridayKlein Oak0Dekaney 0
Aug 28 Friday Willis0Tomball 0
Aug 29 SaturdayKlein0Cy Creek 0
Week 2
Sept 3 Thursday Houston Waltrip0Klein Forest 0
Sept 4 FridayCy Creek0Klein Cain 0
Sept 4 Friday Klein Collins 0North Shore 0
Sept 4 FridayTomball 0Aldine Nimitz 0
Sept 4 FridayWest Brook0Tomball Memorial 0
Sept 5 SaturdaySpring0Klein Oak 0
Sept 5 SaturdayKlein 0Seven Lakes 0
Week 3
Sept 10 ThursdayKlein Collins0Tompkins 0
Sept 10 Thursday Alief Elsik0Klein Forest 0
Sept 11 FridayMemorial0Klein 0
Sept 11 Friday Klein Oak 0Atascocita 0
Sept 11 FridayTomball 0PN Groves 0
Sept 11 FridaySpring0Tomball Memorial 0
Sept 12 SaturdayKlein Cain 0Cy Ranch 0
Week 4
Sept 17 Thursday North Shore0Klein Oak 0
Sept 17 ThursdayKingwood0Tomball Memorial 0
Sept 18 FridayKaty Taylor0Klein Cain 0
Sept 18 Friday Klein Forest 0Bellaire 0
Sept 18 Friday Oak Ridge0Tomball 0
Sept 19 SaturdayCollege Park 0Klein 0
Sept 18 Friday Klein Collins 0BYE 0
Week 5
Sept 24 Thursday Klein Forest 0Klein Oak 0
Sept 25 FridayKlein 0Klein Cain 0
Sept 25 FridayTomball Memorial0TomballX
Sept 26 Saturday Willis 0Klein Collins 0
Week 6
Oct 1 Thursday Tomball 0Klein Forest 0
Oct 2 FridayKlein Cain 0Tomball Memorial 0
Oct 2 Friday Klein Oak 0Klein Collins 0
Oct 2 Friday KleinXBYEX
Week 7
Oct 8 ThursdayTomball Memorial -Klein 0
Oct 9 Friday Klein Forest 0Klein Cain 0
Oct 9 Friday Klein Collins 0Tomball 0
Oct 9 Friday Klein OakXBYEX
Week 8
Oct 15 Thursday Tomball 0Klein Oak 0
Oct 16 Friday Klein 0Klein Forest 0
Oct 17 Saturday Klein Cain 0Klein Collins 0
Oct 16 Friday Tomball Memorial XBYEX
Week 9
Oct 23 Friday Klein Collins 0Klein 0
Oct 23 Friday Klein Forest 0Tomball Memorial 0
Oct 24 SaturdayKlein Oak 0Klein Cain 0
Oct 23 Friday TomballXBYEX
Week 10
Oct 29 Thursday Tomball Memorial 0Klein Collins 0
Oct 30 FridayKlein Cain 0Tomball 0
Oct 30 FridayKlein 0Klein Oak 0
Oct 30 Friday Klein ForestXBYEX
Week 11
Nov 5 ThursdayTomball 0Klein 0
Nov 6 FridayKlein Collins 0Klein Forest 0
Nov 6 FridayKlein Oak 0Tomball Memorial 0
Nov 6 FridayKlein CainXBYEX

Follow Us on Twitter

Facebook